Hlasovn Nominace Vsledky ankety vhry pravidla o projektu
 
Strongbody Awards 2012 (dále jen anketa) je anketa o nejoblíbenější produkty roku 2012 prodávané na www.strongbody.cz v roce 2012.

Soutěž o nejpřesnějšího korespondenta ankety Strongbody Awards 2012 je soutěž spojená s anketou Strongbody Awards 2012 a je do ní zařazen každý účastník ankety dle definice níže.

Účastník ankety (dále jen účastník) je každá osoba, která se zúčastní ankety Strongbody Awards 2012 tím, že dá svůj hlas alespoň jednomu produktu v anketě a která řádně vyplní registrační údaje a odešle je stisknutím tlačítka „Odeslat hlasování“ ke zpracování pořadateli ankety. Údaje v registraci musí být platné a musí patřit osobě, která registraci provedla.

Podmínky pro zařazení do ankety a do soutěže

Účastník musí přidělit alespoň jeden svůj hlas v libovolné kategorii, řádně vyplnit registrační údaje (jméno, příjmení, email, telefonní číslo) a odeslat tyto údaje ke zpracování pořadateli ankety a soutěže kliknutím na tlačítko „Odeslat hlasování“. Každá emailová adresa v registraci účastníka může být použita pouze jednou.

Kliknutím na tlačítko „Odeslat hlasování“ účastník souhlasí se zveřejněním jeho osobních údajů v případě, že bude výhercem jedné z uvedených cen.

Trvání ankety a soutěže

Anketa a soutěž trvají od 1.2.2013 do 15.2.2013 do 24.00 hodin.

Vítězný produkt Strongbody Awards 2012

Vítězným produktem Strongbody Awards 2012 v každé kategorii se stává každý produkt, který po ukončení soutěže získá v dané kategorii celkem nejvíce hlasů. Hlasy jsou přidělovány účastníky ankety. Každý účastník může přidělit maximálně jeden hlas v každé kategorii. Účastníci hlasují elektronicky na stránkách domény www.strongbody-awards.cz.

Vítězové soutěže o nejpřesnějšího korespondenta ankety Strongbody Awards 2012

Vítězi a výherci cen od hlavních sponzorů ankety se stávají ti účastníci, kteří v anketě dali nejvíce hlasů produktům, které se staly vítěznými produkty Strongbody Awards 2012 v daných kategoriích. K vyhodnocení je použit systém bodů, které hlasující získá na základě porovnání svého hlasování s celkovými výsledky ankety.

1 bod získá účastník za každou shodu svého hlasu s vítězným produktem dané kategorie. V ostatních případech získává za svůj typ 0 bodů.

Bodový součet hlasujícího je součtem bodů ve všech 14 vyhlášených kategoriích.

Výhercem hlavní výhry je účastník ankety, jehož bodový součet je nejvyšší. Při shodném součtu vyhrává ten účastník, který provedl hlasování dříve.

Další výhry budou rozděleny účastníkům, jenž v soutěži získali následný nejvyšší bodový součet, nejdříve hlasovali a nejsou výherci hlavní výhry. Výherci jsou řazeni sestupně od nejvyššího bodového součtu a nejstaršího data hlasování. Výhry jim budou přiděleny v pořadí v jakém jsou uvedeny na stránce výhry.

Vyhodnocení soutěže a předání výher

Vyhodnocení soutěže proběhne do 30.2.2013. Výherci budou zveřejněni na stránkách domény www.strongbody-awards.cz. Předání výher proběhne v sídle firmy pořadatele. Po dohodě s výherci lze zaslat výhru přepravní službou. Výherci budou kontaktováni e-mailově a telefonicky. Ceny je nutno převzít do 30.5.2013. Po tomto datu zaniká výherci nárok na výhru.

Ostatní pravidla ankety a soutěže

Účastník této ankety a soutěže bere na vědomí, že na výhry ze Soutěže o nejpřesnějšího korespondenta ankety Strongbody Awards 2012 neexistuje právní nárok a nelze se jich domáhat soudní cestou. Výhry, které nebudou výherci převzaty, vrátí se pořadateli a nebude o ně do 30 dnů ode dne odeslání výherci opětovně požádáno, propadají. Rovněž propadají výhry, které nebudou převzaty do 30.5.2013.

Všichni účastníci ankety a výherci věcných výher souhlasí s pravidly a podmínkami soutěže a zároveň dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů souhlasí se zpracováním osobních údajů, které uvedli při účasti v soutěži (jméno, příjmení, telefon, email), za účelem nabízení obchodu nebo služeb a jejich uchováním po dobu jednoho roku od skončení soutěže. Účastník soutěže je oprávněn písemně požádat o poskytnutí informace o osobních údajích, které jsou o něm vedeny, a to jednou za kalendářní rok bezplatně, jinak za přiměřenou úhradu.

Správcem ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů je firma A1 SOLUTION s.r.o., Tyršova 96, Mělník, 276 01, IČ: 27643271. Pravidla a výsledky soutěže budou zobrazeny na internetové stránce www.strongbody-awards.cz. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo změnit pravidla. Pořadatel ankety a soutěže je firma A1 SOLUTION, s.r.o., Tyršova 96, 276 01 Mělník, IČ 27643271.
 


Výsledky předešlých anket
Strongbody.cz Awards:
2008, 2009, 2010
Strongbody.cz